Obrázek nad kapitolou odkazuje na obsah povídky.
Kdo by chtěl sledovat moji aktivitu, může navštíit i můj druhý blog.
Máte nějaké připomínky? Pište, prosím, sem.

30.3.2018
Blog pozastaven.
(Předpokládaná doba návratu - prázdniny 2018)Červenec 2015

(Interregnum) Kapitola 21. - Konspirační teorie

27. července 2015 v 23:11


Čtrnáct dní odstup od další kapitoly není až tak nestravitelýn, že ne? :)
No a protože dost bylo Cilliana, Judity a Ceanag, tak je proatím odložíme a podíváme se, jak se má princezna a Kamelot v Divině. Co vy na to? :)

(Interregnum) Kapitola 20. - Tristan

14. července 2015 v 20:48


A aby tu nebyly jenom blbosti, že... tak tedy přidám ještě novou kapitolu.

Jsem vysoko, vidím daleko

14. července 2015 v 20:47 Obrázky
Tenhle obrázek o šikovnosti Qui mě napadl hned, jak jsem se zase pustila do psaní. A už jsem dlouho nic nekreslila, tak jsem se rozhodla, že něco málo zase zkusím sesmolit.
A tedy. Nekreslete s propiskou, pokud to neumíte. :D

Jako obvykle, pohled jen na vlastní nebezečí. :P

Brány Elsímu

14. července 2015 v 20:45 Tématická pozadí
Tak, aktualizuji dál.
Sice už je to téměř neaktuální, ale drak tady byl dost dlouho, že jsem se rozhodla, že to trochu změním.
Pohled na Elsím tak, jak se v Griantíru nachází :)


Klasické příběhy a pohádky Terry

14. července 2015 v 20:41 | Keavy
Protože se o některých příbězích v povídkách často zmiňuji, ale nemám v plánu z nich kdy udělatplnohodnotnou povídku, ale dál je jenom používat jako součást folklóru, rozhodla jsem se, že aspoň stručně napíšu, o čem tyto příběhy jsou. Navíc, kolují od domácnosti k domácnosti, takže nemají ucelený vyprávěcí systém.

Provincie a státy Terry

14. července 2015 v 20:38 | Keavy


Terru můžeme rozdělit na dvě poloviny - Armulskou Terru na západě a Marimskou Terru na východě.
Do armulské části se počítá většina zeleně vyznačených států - Pohor, Mítír, Chain, Griantír, Omnie, Floratie, Toira, Tunelite, Muscoveit, Bioteit a Saker (později Omnie a Tumubizajská republika, po první apokalypse jen Omnie). Do marimské části se řadí Erisie, Okrock, Aiwhal, Calmia, Suitonh, Juan a Umihon.

Do třináctého století, se napříč celou Žlutou pouští táhla neprůchodná písečná stěna, které se říkalo Konec světa a dělila Terru na dvě části. Po jejím pádu se však Aiwhal i Okrock začaly počítat k východu, ačkoliv se nacházely na západ od oné rozdělovací hranice.

Odkazy na články o jednotlivých zemičkách:
Armulská Terra:
Marimská Terra:
  • Calmia
  • Suitong
  • Aiwhal
  • Juan
  • Erisie
  • Umihon

Terra

14. července 2015 v 20:38

1 - Řeka Ayeew; nikomu se nechtěl vymýšlet lidský název, a tak této řece zůstal původní grianský, ale upravený z původního Aidhaiobh do čtitelné formy

2 - řeka Lamlia

3 - řeka Tuangara; okolo jejího toku se ze Žluté pouště stala Tuangarská polopušť

4 - řeka Aramanhöh

5 - řeka Arascour

6 - řeka Jarha

7 - řeka Sít

8 - ostrov Cár Áirne

9 - souostroví Eyländy

10 - ostrov Cymbur

11 - Umihonské souostroví

12 - Středoseverní moře

13 - jezero Kayleg

14 - jezero Lugudon

15 - Temný masív

16 - Teitský masív

17 - Mulayský masív

18 - Chainské hvozdy

19 - Žlutá poušť a Písečné moře; Žlutá poušť se táhne od jihu až k pobřeží Středoseverního moře, dále po jeho východním břehu až k Tuangarské polopoušti; dál pokračuje prot proudu řeky Tuangary až k Mulayskému masívu; Písečné moře je vyschlá zátoka, v níž se momentálně nachází delta řeky Sít (je to vytaženo na mapce)


Další známá místa:
a - Mlžná hora
Podle povětí pod Mlžnou horou sídlí Mlžné vojsko, kterému velí rytíř Lancelot. Vojsko má údajně vyjet na pomoc, až bude lidem nejhůř. Hezká pověst, ne?

b - Glasscarské jeskyně
Jeskyně, jejichž stěny jsou celé pokryté cyfarem. Samozřejmě, že si na ně ESO dělá zálusk, ale od čeho tu mám ochránce přírody a fanoušky krasu a ostatních jeskyň? Navíc se proslýchá, že uvnitř žije jakési monstrum. Ale podotýkám, že se to jenom proslýchá.

c - Coregradské močály
Tak to je přísně chráněná oblast. Nejenom, že tu rostou endemitní močálomilné rostlinky, také je zde postaven architektonicky unikátní průkop vedoucí po změklé půdě nahoru do vesnice. A jak už to tak u všech zapadákovů bývá, i tady se nachází jakási hadovitá příšera. Ale prosím vás, kdo by tomu ještě věeřil.

d - vodopád Suihon
Největší chlouba Umihonu a asi jeden z nejvýraznějších rysů Terry. Díky němu dostal Umihon své jméno - podle tradiční pověti je tento vodopád místo, kde se zrodil Oceán.Město zaříkávačů...

5. července 2015 v 22:56 Tématická pozadí
Poslední článek je ještě před zkouškovým, koukám :D :D No, pozítří mám poslední zkoušku, pak an týden odjedu, ale potom, POTOM... třeba něco přijde. Děste se.

Zatím jsem se rozhodla, že si tu zařídím jednu novou položku v rubrice a budu do ní umisťovat obrázky, které se nachází na pozadí stránky. A ty obrázky budu postupem času aktualiczovat, protože, ehm, by měly alespoň trochu odpovídat nynějšímu ději.