Obrázek nad kapitolou odkazuje na obsah povídky.
Kdo by chtěl sledovat moji aktivitu, může navštíit i můj druhý blog.
Máte nějaké připomínky? Pište, prosím, sem.

30.3.2018
Blog pozastaven.
(Předpokládaná doba návratu - prázdniny 2018)Říjen 2014

Sféry

3. října 2014 v 23:33
Jsou "vývojově nejstarší a nejjednodušší" z duchů. Řekněme tedy, že byly bohy vytvořeny jako úplně první. Vypadají jako světelné koule různých (přirozených) barev. Nejsou schopny přemýšlet, nebo něco podobného, nejedná se ale o neživou hmotu - mají některé základní reflexy, jako je třeba bolest. Existují tzv. plačící sféry, mylně považované za meluzíny.
Spolu se syflami se často vyskytují u aerinských obřadů a rituálů.

Duchové

3. října 2014 v 23:33
Duchové jsou silně propojeni s přírodou a obvykle je tvoří jeden ze čtyř živlů (tedy voda, vzduch, oheň a země). Podle pověsti si je bohové vytvořili k ruce jako pomocníky, co je na tom pravdy, ale nikdo netuší.
Někteří z nich žijí a odjakživa žili ve světě živých, někteří se však uchýlili do paralelního světa skrytého na pomezí života a smrti - Aoifanu [Ífanu].

Tanelfy

3. října 2014 v 23:33
Duchové, kteří jsou již natolik dokonalí, aby měli vlastní pořádné tělo. K udržení něčeho takového v reálném světě však nemají v žádném případě sílu, a tak žijí v Aoifanu. Díky své síle a schopnosti trošku měnit svět, jsou oblíbeny u zaříkávačů, kteří je často přivolávají a dávají jim jednorázové úkoly. Jednorázové proto, že držet si na světě někoho takového, by mohlo daného zaříkávače časem vyčerpat a zabít.
Mají rozličné podoby, pokaždé spojené s živlem, o který se starají - může se jednat o fénixe, ifríty či golemy (a je toho mnohem víc).
Protože jsou hlavními obyvateli Aoifanu, je také samozřejmostí, že mu vládnou. Celý tento svět je proto rozdělen na čtyři bezejmenná království, jimž od nepaměti vládnou čtyři nejsilnější tanelfy - fénix Irdhíd v ohnivém království, siruš Coenami ve větrném, leviatan Marshael ve vodním a behemot Lidhút v zemním.
Během třináctého století se o nich začalo mluvit jako o mýtických byostech, které nikdy neexistovaly.

Ectry

3. října 2014 v 23:33
Ectrám se také říká Poutníci Aoifanu a je nutno říct, že místní je zase tak moc nemusí (představte si třeba, jakou nelibost by vzbudil Aragorn v hobití krčmě). Také jsou poněkud odlišní. Dokonce se tvrdí, že nebyly stvořené bohy, tak jako ostatní duchové. Podle tohohle romantického shakespearovského příběhu se do sebe zamiloval aerin a tanselská dívka zrovna uprostřed jednoho ze spousty vyhrocených sporů, které tyto národy mezi sebou vedly. A protože bylo jasné, že za daných podmínek nemůžou žít spolu, utekli do Aoifanu, kde by mohli žít šťastně a vesele až do smrti. Jenomže jejich děti byly už Aoifanem nasáklé a nedalo se to nijak změnit. A tak vzniklo něco zcela nového a neočekávaného, tedy ectry.
Díky svým magickým schopnostem jsou dalšími cíli pro zaříkávačské vyvolávání. Protože však nejsou úplně stejné jako ostatní duchové, dokážou si svoji podobu udržet v reálném světě i samy, takže zaříkávači mají o dost práce méně. A tak spojenectví mezi nimi není jen chvilkové - zaříkávač svojí životní energií udržuje ectru na Teře a dokonale ji ovládá až do svojí smrti, nebo propuštění ectry. Proože je to velmi jednoduchý a účinný způsob, jak se stát silným, úžasným a dokonalým, patří do zkoušky dospělosti vyvolání a "smlouva" s ectrou, z čehož rovnou vyplývá, že každý zaříkávač má svého ochránce.
Asi nejznámější ectrou na celé Teře je Tristan, který se nějakým, pro všechny záhadným, způsobem, dokázal zbavit ustálených pravidel a drží si vlastní podobu i bez zaříkávače, se kterým by měl dohodu. A to z něj činí pro lidi poměrně nebezpečného tvora.

Sylfy

3. října 2014 v 23:33
Slyfy jsou drobné víly, každá vypadající podle živlu, který reprezentují. Dokážou měnit svoji podobu (třeba na motýla, nebo vážku).
Spolu se sférami se často vyskytují u aerinských obřadů a rituálů a pomáhají Ceanag, jakožto jedinému zaříkávači, protože ostatní je podceňují.