Obrázek nad kapitolou odkazuje na obsah povídky.
Kdo by chtěl sledovat moji aktivitu, může navštíit i můj druhý blog.
Máte nějaké připomínky? Pište, prosím, sem.

30.3.2018
Blog pozastaven.
(Předpokládaná doba návratu - prázdniny 2018)Srpen 2014

Kesha a Lessie

29. srpna 2014 v 23:37 Obrázky
Chichi, nedávno jsem začala uklízet. A když člověk uklízí, najde takovou spoustu věcí... No, já mezi jinými věcmi našla i několik málo starých obrázků. No a náhodou jsem slyšela i něco málo o tom, že bych třea mohla zase začít kreslit... a tak jsem si řekla, že bych sem mohla něco malinko strčit.
A tak se tedy stalo, že jsem ke konci měsíce srpna strčila na blog obrázek tohohle "tragického" páru.
Pokračování článku jenom na vlastní nebezpečí ;)

Aerini

29. srpna 2014 v 23:20
Aerini jsou jedna ze dvou původních ras žijících na Teře. Původně obývali celý sever až ke Konci světa (písečná zeď uprostřed Žluté pouště, která najednou záhadně zmizela během Vyhlazovací války ve 13. století). Poté, co se na Terru dostali lidé, se však začali stahovat a dnes obývají jen malou část západního a severovýchodního pobřeží.

Staří aerini jsou v pověstech popisováni jako laskavé a moudré bytosti se silným propojením přírodou. Údajně byli vysocí a štíhlí s hedvábnými popelavými vlasy a fialkovýma očima, ale nikde to není úplně doložené, vzhledem k tomu, že někteří jejich potomci se diametrálně liší.
S příchodem lidí ve střední éře noci se však objevily nemoci, jak fyzické, tak duševní, které tyto křehké bytosti velmi špatně snášely a jejich dopad pro ně znamenal menší pohromu.
Nejenom tedy, že se jejich počty snížily, ale v dlouhém boji s negativními vlivy lidské pítomnosti provedly jisté změny i s jejich vzhledem a metabolickými vlastnostmi.
Od éry chaosu už se objevují jako dva (případně tři, což je ale silně nedůležité) národy odseparované na různé části Terry a díky tomu se dělí na dva národy. I když na první pohled vypadají odlišně, mají pár věcí stejných - všichni měří okolo metru a půl a dožívají se asi tak 150ti let.

A teď se podíváme na jednotlivé národy.
První z nich obývá malou část západního pobřeží Terry a v lidském světě je známý jako Sluneční národ, ne kvůli jejich slunečné povaze, ale spíše vzledu. Sami si však říkají Griani (což vlastně v překladu do jejich řeči znamená to samé).
Samozřejmě jsou drobní, se zlatými, měděnými nebo hnědými vlasy a modrýma či zelenýma očima. Živí se převážně lovem, chovem ovinaper a pěstováním především jedné jisté plodiny, kterou lidé obvykle moc neznají, takže ji ani nepojmenovávají.
Mimo jiné jsou také pověstní svým zvláštním hopsavě dupavým tancem a faktem, že mnozí z nich se rádi pořádně napijí.
K jejich nevelké radosti se čas od času nevyhnou kontaktu s lidmi, a protože jsou oproti nim malí a bezbranní, snaží se z jejich setkání vykroutit všemi možnými způsoby. Díky tomu se mezi lidmi povídá, že mají někde zakopané hrnce se zlatem, jejich čtyřlístky nosí štěstí a v moderní době se dokonce začalo dětem říkat, že o svátcích na začátku zimy nosí dárky. Další poměrně známá pověst se týká přízraku mladé grianské dívky, kterou je možno čas od času spatřit prát v potoce zkrvavenou halenu, hrát na flétnu, či nést jednoduchou lucernu vyrobenou z tuřínu. Velmi brzy se tato dívka stala symbolem smrti a přicházejícího moru.
Také by se hodilo zmínit, že s Griany žil národ velkých inteligentních vlkodlaků (v grianském jazyk nazvaných liath) a a národ rattií.

Druhý národ žije na části severovýchodního pobřeží a v lidském světě je znám jako Měsíční národ. Má vlastní jazyk velmi odlišný od toho grianského, ale protože by to bylo už moc náročné, tak celou dobu používám jenom grianská onačení. Griani tedy tomuto národu říkají Míjové.
Narozdíl od Grianů připomínají Míjové vzhledem aeriny ze starých pověstí - mají popelavé hedvábné vlasy a světle modré nebo šedé oči. Pěstují obilí, chovají zvířata podobná losům a samozřejmě také včely, z jejichž medu vytváří svůj oblíbený tradiční nápoj.
Poměrně často v jejich osadách zní přeberné skočné melodie, které se hrají převážně na dudy (ale trochu jiných, než maj Griani - Míjové by vám byli schopní sáho dlouze vyprávět o tom, že ty jejich jsou lepší) a z nějakého důvodu zbožňují vrby, kterých se dá najít po celém Mítíru stovky.
S lidmi nepřicházejí moc často do kontaktu a když ano, obvykle se schovají za obrovské převisy jejich milovaných stromů, takže mezi lidmi vznikly pověsti, že Míjové vlastně žijí pod vodou a ze svojí temné zlomyslnosti topí nevinné kolemjdoucí a jejich nebohé duše si nakládají ve svých vodních královstvích do lihu.
A podobně, jako Griani se baví s liath a rattiemi, s Míji odjakživa žijí velké kočky podobné levhartům, všeobecně známí jako lypardi.

Poslední národ, všeobecně zvaný jako Reltové, žil na ostrově Cár Áirne (západně od Griantíru) a poslední všeobecné zmínky o něm končí s nástupem éry chaosu. není tedy divu, e i mezi samotnými Míji a Griany je znám jen jako pověst.
Co by se ale hodilo jistě zmínt, je legendární město okolo hory Carnagh, kde se údajně nachází obrovský jantar, uvnitř kterého spí dračí mládě.

Bohužel, cestou historií aeriny potkala spousta větších i menších nešěstí a osudné pro ně bylo třinácté století a tzv. Vyhlazovací válka, kdy se proti jejich zbytku celé lidstvo postavilo a kompletně je vyhladilo.
Nebo ne kompletně? Možná se některým podařilo nenápadně ztratit v davu a vdnešní lidské populaci třeba můžeme potkat některé jejich zrzavé potomky.

Lidé

29. srpna 2014 v 23:19
Lidé jsou základní rasou, která žije po celém světě.
Vzhledově se od sebe lišili spíš v minulosti, kdy byla jejich vnější podoba většinou přizpůsobena podle místa, kde se nacházeli (severně žili lidé se světlými vlasy, pletí i očima, jižněji spíš hnědovlasí a na východě za pouští většinou černovlasí) nebo podle vlivu magické koncentrace (v Chainské provincii mají lidé odjakživa bledou pleť, studěně zbarvené oči a hodně tmavé vlasy). Hnědá kukadla jsou dosti vzácná, podle všeho pochází z jihu.

Časová posloupnost příběhů

29. srpna 2014 v 23:04 | Skřítek
Tak se zase ozývám po velmi dlouhé době, že. A protože jsem zatím hodně líná sem takhle v noci dávat něco smysluplného, začala jsem alespoň sepisovat seznam, kdy se jaký příběh odehrává. To jenom tak, kdyby to někoho zajímalo :)