Obrázek nad kapitolou odkazuje na obsah povídky.
Kdo by chtěl sledovat moji aktivitu, může navštíit i můj druhý blog.
Máte nějaké připomínky? Pište, prosím, sem.

30.3.2018
Blog pozastaven.
(Předpokládaná doba návratu - prázdniny 2018)Mytologie

23. září 2012 v 13:41
Na počátku stojí… nic. Prázdnota. Prázdnota, nebo také věčnost. Takovýhle tvor, či co to vlastně bylo, měl mnoho názvů, elfové mu však jednoduše říkali Stvořitel. A z tohoto Stvořitele vzešel nápad: země plná života a tvorům jemu podobným. A tak za pomoci své obrovské síly začal vytvářet cosi, co se s hrstkou představivosti dalo něčím takovým nazvat. Ale jak už to bývá, chybičky se stávají a tak zhruba uprostřed téhle jistě velmi záslužné činnosti se zkroutilo všechno, co existovalo, a vybuchlo to v obrovskou záplavu podivuhodné barvené změti (někteří zahloubaní vědci by takovouhle věc mohli nazvat Velkým třeskem, že…). A tak se celá tvorba rozprskla na částečky, které se rozletěly po najednou prázdném prostoru, nastalém po bývalém Stvořiteli. A co se stalo s ním? Stejně jako jeho vlastní výtvor, i on se rozdělil na pět částí, které spadly na planetku ve tvaru slzy. Nebo ještě spíš na zemi, která se na této planetce nacházela.
První jeho část dopadla na východ, druhá na jih, třetí na západ, čtvrtá na sever a poslední, ta nejmenší, zůstala veprostřed. Z východní a severní části se stali dva bohové - Vythia a Aidhah, z jižní a západní bohyně Saith a Aithaoi. Střed, malý a slabý Brandubh, se cítil být svými společníky utlačován a tu na sebe vzal podobu havrana a odletěl s přísahou, že se všem bohům pomstí.
Ti čtyři toho však nijak nedbali a žili na zemi pojmenované Baile tak šťastně, jak jen to šlo. Vythia a Aithaoi spolu měli dceru Doileag, Saith a Aidhah zase syna Fionnghala. Poté, co se ještě narodila dvojčata Eithne a Aodh, vypadal život naprosto dokonale.
Zatím se však Brandubh ve své pomstě také činil - přejmenoval se na Media, aby toho měl se zbytkem bohů co nejméně společného, a vytvořil skupinu nepřátel, která měla bohy porazit. Společně na idylické Baile zaútočili a úspěšně ho skoro celé zničili. Všechny však nakonec zachránila Eithne, druhá nejmladší z bohů. Přejmenovala se na Terru, přesně podle Mediova zvyku, a odešla se mu klanět jako zrádkyně. Vysloužila si jeho důvěru natolik, že se mohla po zničeném světě pohybovat s veškerou volností, aniž by na ni Medius dával pozor. Šikovně toho využila a proměnila se ve stejnojmenný ostrov chráněný magií, kam se mohla její rodina bezpečně uchýlit.
A tak bylo božstvo zachráněno a Medius prozatím poražen. Jeho přísaha však trvá po celá tisíciletí a jeho nenávist k bohům jen roste.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama